Main Background Mobile background

Czy naprawdę wierzysz, że to, w co wierzysz jest naprawdę prawdziwe?

Video thumbnail

Światopogląd

Spróbuj sobie wyobrazić komputer z uszkodzonym systemem operacyjnym. Żadna operacja komputerowa nie gwarantuje poprawnego wyniku. Takim właśnie „systemem operacyjnym” jest światopogląd chrześcijanina, jeśli nie jest biblijnym światopoglądem. Jeśli nie jest oparty o wartości i treść przesłania Biblii, to wbrew własnemu przeświadczeniu i deklaracjom, podejmujesz fałszywe kroki.

Z tego to powodu właśnie, nasze codzienne życie niewiele różni się od życia nominalnych chrześcijan, czy ludzi niewierzących. Praktycznie odnosi się to do wielu sfer naszej codzienności… np. do naszych wyborów (motywacji i decyzji), sposobu dysponowania pieniędzmi, kierunku życia… aż po… przeciętną jakość życia rodzinnego, czy… liczbę rozwodów, która jest taka sama, jak w „w świecie”. Rozejście się teorii z praktyką życia nie daje poczucia spełnienia i zadowolenia. Dlatego wielu z nas żyje w poczuciu rozdarcia, a nawet traci sens życia, nie mówiąc już o kontakcie z otoczeniem.

Co to jest Projekt Prawda?

Projekt Prawda – jest inspirującym kursem dla małych grup spotykających się „w realu”. Jest oparty na dynamicznych wykładach Dr Della Tacketa, mających na celu rozwinięcie u osób wierzących światopoglądu opartego na Biblii. Uczestnicy osobiście i w sposób praktyczny zapoznają się z Bożą prawdą.

Dla biblijnie wierzących chrześcijan może stać się impulsem do pogłębienia życia duchowego, pogłębienia więzi i troski o siebie nawzajem oraz motywacją do większego i skuteczniejszego zaangażowania się w zaspakajanie potrzeb swojego środowiska. Mamy bowiem problem, tak, my „biblijnie wierzący chrześcijanie”!

Badania przeprowadzone w USA przez Barna Research Group wśród chrześcijan ewangelikalnych wywołały „trzęsienia ziemi”. Wykazały, że tylko 9% biblijnie wierzących chrześcijan ma biblijny światopogląd!
Co z tego wynika? 91 naśladowców Chrystusa na 100, którzy deklarują przecież, że są świadomie wierzącymi, ma problem z biblijnym sposobem myślenia! Nie myślimy kategoriami biblijnymi, mamy inne przesłanki w porównaniu do tego, czego nas uczy Pan! Tak, mamy OGROMNY problem!

Trzynaście godzinnych lekcji szczegółowo omawia, jak wedle Bożego zamysłu wyglądać ma życie codzienne, zbudowane na światopoglądzie chrześcijańskim. Co ważniejsze, kurs pokazuje jak można sprawić, by nasze czyny odzwierciedlały nasze najgłębsze przekonania, prowadząc do głębokiej, wewnętrznej przemiany.

Tematy lekcji

Video thumbnails

Werytologia: czym jest Prawda?

Kosmiczna batalia. Po co Jezus przyszedł na świat? Prawda jako ostateczna rzeczywistość. Wpatrywanie się w oblicze Boga.

Video thumbnails

Filozofia i etyka: bo kto tak powiedział?

Kosmiczna kostka. Zagrożenie złudnej filozofii. Uniwersalia i konkrety. Odnowa umysłu.

Video thumbnails

Antropologia: kim jest człowiek?

Zgubione kłamstwo. Wyrzeczenie się siebie. Czym jest zło? Skąd bierze się zło? O kogo w tym wszystkim chodzi?

Video thumbnails

Teologia: kim jest Bóg?

El Qanna. Poznawanie Boga. Atak na naturę Boga i Jego Słowo. Co to jest życie wieczne?

Video thumbnails

Nauka: gdzie leży prawda?

Hałaśliwe pudełko. Chwała Bożego stworzenia. Analiza teorii Darwina. Prześledzenie dowodów w skamieniałościach.

Video thumbnails

Historia: czyja opowieść?

Wrodzona miopia. Boży nakaz, by pamiętać. Siła historycznego rewizjonizmu. Żyjąc wewnątrz większej historii. Boża suwerennośc.

Video thumbnails

Socjologia: Boży ślad.

Słuchając kurzego jajka. Porządek a nieuporządkowanie. Troisty charakter systemów społecznych. Władza, poddanie i jedność.

Video thumbnails

Unio Mystica: czy jestem sam?

Frędzle i filakterie. Bóg mieszkający w człowieku. Wiele członków - jedno ciało. Potrzeba uznania.

Video thumbnails

Państwo: czyje Prawo?

Dlaczego król jadł trawę? Przekazanie władzy. Władza miecza. Państwo jako wybawca?

Video thumbnails

Amerykański eksperyment: kamienie do celu.

Usuwając świeczniki. religia i moralność jako fundamenty. Ewolucja prawa w Ameryce. Pamiętajcie, zawróćcie się i przyjdźcie z powrotem.

Video thumbnails

Praca: stworzeni, by tworzyć.

Soli Deo gloria. Pierwszy pracownik. Twórczy zarządcy. Siedem zasad ekonomicznych.

Video thumbnails

Wspólnota i zaangażowanie: Bogu zależy na Mnie

Tapeinos. Drugie największe przykazanie. Opowieść o dobrym bliźnim. Boże serce dla potrzebujących. Przekształcając kulturę.

Jak zacząć swoją grupę?

Tips thumbnails
1

Weź udział w szkoleniu

Weź udział w szkoleniu online jak prowadzić własną grupę (więcej informacji poniżej). Po ukończeniu kursu otrzymasz dostęp do materiałów online.

Tips thumbnails
2

Promuj

Poinformuj o projekcie w swoim kościele lub społeczności, wykorzystaj do tego social media takie jak Facebook lub Instagram.

Tips thumbnails
3

Zaplanuj

Przemyśl kogo chcesz zaprosić, gdzie będziecie się spotykać, kiedy zaczynacie? Módl się przed, w czasie, i po kursie.

Tips thumbnails
4

Prowadź

Czuj się odpowiedzialny za projekt, aby być osobą, która inicjuje i moderuje rozmowę oraz spotkania. Bądź przyjazny i byj gotowy słuchać i odpowiadać na pytania uczestników.

Video thumbnail

Szkolenie liderów

Jeśli chciałbyś poprowadzić małą grupę w swoim domu albo kościele, skorzystaj z naszego szkolenia Online bądź szkolenia stacjonarnego. Zasadą Projektu Prawda jest, by każdy prowadzący przeszedł szkolenie. Teraz możesz to zrobić szybko i wygodnie - online. Zapraszamy!

Formularz kontaktowy

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do kontaktu, chętnie odpowiemy na wasze pytania! Skorzystaj z formularz obok lub zadzwoń do nas!

email thumbnail

Napisz do nas

Napisz do nas używając formularza kontaktowego

phone thumbnail

Zadzwoń do nas

(33) 855 36 21

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.