Projekt Prawda

To cykl wykładów dr Dela Tacketta o bardzo szerokim wachlarzu zagadnień. Dla biblijnie wierzących chrześcijan może stać się impulsem do pogłębienia życia duchowego, pogłębienia więzi i troski o siebie nawzajem oraz motywacją do większego i skuteczniejszego zaangażowania się w zaspakajanie potrzeb swojego środowiska. Mamy bowiem problem, tak, my „biblijnie wierzący chrześcijanie”!

Badania przeprowadzone w USA przez Barna Research Group wśród chrześcijan ewangelikalnych wywołały „trzęsienia ziemi”. Wykazały, że tylko 9% biblijnie wierzących chrześcijan ma biblijny światopogląd!

Co z tego wynika? 91 naśladowców Chrystusa na 100, którzy deklarują przecież, że są świadomie wierzącymi, ma problem z biblijnym sposobem myślenia! Nie myślimy kategoriami biblijnymi, mamy inne przesłanki w porównaniu do tego, czego nas uczy Pan! Tak, mamy OGROMNY problem!

Spróbuj sobie wyobrazić komputer z uszkodzonym systemem operacyjnym. Żadna operacja komputerowa nie gwarantuje poprawnego wyniku. Takim właśnie „systemem operacyjnym” jest światopogląd chrześcijanina, jeśli nie jest biblijnym światopoglądem. Jeśli nie jest oparty o wartości i treść przesłania Biblii, to wbrew własnemu przeświadczeniu i deklaracjom, podejmujesz fałszywe kroki.

Z tego to powodu właśnie, nasze codzienne życie niewiele różni się od życia nominalnych chrześcijan, czy ludzi niewierzących. Praktycznie odnosi się to do wielu sfer naszej codzienności… np. do naszych wyborów (motywacji i decyzji), sposobu dysponowania pieniędzmi, kierunku życia… aż po… przeciętną jakość życia rodzinnego, czy… liczbę rozwodów, która jest taka sama, jak w „w świecie”. Rozejście się teorii z praktyką życia nie daje poczucia spełnienia i zadowolenia. Dlatego wielu z nas żyje w poczuciu rozdarcia, a nawet traci sens życia, nie mówiąc już o kontakcie z otoczeniem.

Czy jeszcze jesteśmy solą ziemi? (Mt. 5,13). Aby się temu przeciwstawić, organizacja Focus on the Family stworzyła jeden z najbardziej ambitnych projektów w historii swojego istnienia pod nazwą Projekt Prawda. Serię 13 jednogodzinnych wykładów dr Dela Tacketta na 8 płytkach DVD, dla małych grup domowych. Dla milionów ludzi te wykłady stały się punktem zwrotnym w porządkowaniu własnego światopoglądu i przemiany swojego życia. Każdy wykład ukazuje jak ważny jest dla nas biblijny światopogląd w codziennym życiu.

Zapisz się na szkolenie online i rozpocznij prowadzenie małej grupy w twoim domu.

Zapisz się!